EN

Hasse Muller, Parkinson Smartwatch

Zentis ontwikkelde de horloge- en cloudsoftware voor de Parkinson Smartwatch. Vroege betrokkenheid bij het project betekende dat een lean aanpak, waarbij de nadruk bleef liggen op zowel de voorschriften voor medische hulpmiddelen als de behoeften van de patiënt, essentieel was voor het succes van het project.

“Zentis ondersteunde de software-ontwikkeling van Kaleido en was verantwoordelijk voor aspecten zoals architectuur en testen, in lijn met IEC 62304 en IEC 60601.”
“Het Zentis-team begrijpt hun vakgebied van begin tot eind: van een architectuur op hoog niveau tot het unit-testen van de code.”

Heeft u vragen? Neem contact op met info@zentis.nl